Descripció i bases de la convocatòria

Mostrar texto Ocultar texto

En la convocatòria Covid-19 se seleccionen projectes d'innovació per contribuir a la gestió de la crisi pandèmica actual i futura. La convocatòria dóna suport específicament a propostes clíniques i traslacionals que inclouen tecnologies o projectes clarament enfocats a prevenir, tractar, monitoritzar o diagnosticar la malaltia COVID-19.

 • CALENDARI

  CONVOCATÒRIA TANCADA

 • OBJECTIUS

  La convocatòria dóna suport específicament a propostes clíniques i traslacionals que inclouen tecnologies o projectes clarament enfocats a prevenir, tractar, monitoritzar o diagnosticar la malaltia COVID-19. Impulsem projectes biomèdics perquè assoleixin un estadi d’atracció d’inversió. Oferim:

  • Suport econòmic per completar el pla de desenvolupament.

  • Suport no econòmic ad hoc per a mentoria personalitzada, formació i treball en xarxa (networking).

  • Millorar la visibilitat, l’impacte i la xarxa de contactes del projecte.

 • SOL·LICITANTS

  El vostre projecte és un candidat potencial? Si us plau, consulteu els requisits següents:

  Per als projectes:
  - Projectes clínics i traslacionals que inclouen tecnologies clarament dirigides per prevenir, tractar, monitoritzar o diagnosticar la COVID-19.

  Per al beneficiari:
  - Els beneficiaris han de ser entitats jurídiques sense ànim de lucre amb domicili a Espanya o Portugal.
  - Tipus d’entitat: universitats, fundacions universitàries, centres de recerca i transferència, centres tecnològics, hospitals, fundacions hospitalàries i institucions sense ànim de lucre l’activitat principal de les quals sigui la recerca.
  - El beneficiari és l'entitat que va generar els Actius i / o desenvoluparà el projecte.
  - Un mateix beneficiari pot emplenar més d’una sol·licitud, sempre que les sol·licituds estiguin vinculades a un actiu o actius protegits o susceptibles de protecció diferents que es derivin de projectes de recerca diferents.

  Per als líders de projecte:
  - Els líders de projecte han de ser persones jurídiques amb una titulació d’educació terciària (graduat universitari, professor universitari o doctor).
  - Així mateix, s’han de dedicar de manera exclusiva o principal al projecte de validació, d’acord amb els criteris dels promotors, per a la idea de negoci o la transferència al mercat. Un líder de projecte només pot figurar en una sol·licitud.
  - Un líder de projecte pot o no ser el líder del projecte de recerca que ha generat l’actiu o els actius.
  - Ha de disposar de l’acceptació del beneficiari per liderar el projecte.

 • AJUTS ECONÒMICS

  La convocatòria proporciona un suport econòmic de fins a 300.000 € durant un màxim de 24 mesos.

 • BASES DE PARTICIPACIÓ

  Tota la informació sobre la convocatòria, les condicions de participació en el procés de selecció i els aspectes legals es poden trobar a les Bases de participació.

  És molt recomanable que llegiu amb atenció els documents següents abans d’enviar la vostra proposta.

 • CONTACTE

  Per a més informació i dubtes: ci_info@fundaciolacaixa.org.