S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
For "." left-hand operand: Expected a hash, but this has evaluated to a sequence (ArrayList wrapped into f.t.DefaultListAdapter):
==> secondLevelPage.getChildren() [in template "10254#10292#885026" at line 65, column 100]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #elseif secondLevelPage.isChildSelect... [in template "10254#10292#885026" at line 65, column 53]
----
1<#-- Nombre de la plantilla: Nivel actual con hijos --> 
2<#-- rootLayoutLevel: 1 --> 
3 
4<#if entries?has_content> 
5 
6  <div class="main"> 
7 
8    <div class="section-menu-wrap programa ${themeDisplay.getColorSchemeId()}"> 
9 
10    	<div class="section-menu menu"> 
11 
12    		<ul> 
13 
14      	<#-- 1st level --> 
15      	<#assign firstLevelPages = entries> 
16 
17				<#list firstLevelPages as firstLevelPage> 
18 
19      		<#if firstLevelPage.isChildSelected() && firstLevelPage.getChildren()?has_content> 
20      		 
21						<#-- 2nd Level --> 
22						<#assign secondLevelPages = firstLevelPage.getChildren()> 
23 
24						<#list secondLevelPages as secondLevelPage> 
25 
26						  <#if secondLevelPage.isSelected()> 
27 
28        	      <li class="active"> 
29 
30            			<a href="${secondLevelPage.getRegularURL()}">  
31            				<span>${secondLevelPage.getName()}</span> 
32            			</a> 
33       
34            		<#if secondLevelPage.getChildren()?has_content> 
35 
36            		   <div class="submenu-wrap"> 
37 
38          		      <div class="section-menu menu left"> 
39 
40          		        <ul> 
41 
42          		        <#-- 3rd Level --> 
43        							<#assign thirdLevelPages = secondLevelPage.getChildren()> 
44 
45											<#list thirdLevelPages as thirdLevelPage> 
46 
47                    		<li class=""> 
48          		            <a title="${thirdLevelPage.getName()}" href="${thirdLevelPage.getRegularURL()}"> 
49          		              <span class="left">${thirdLevelPage.getName()}</span> 
50          		            </a> 
51          		          </li> 
52 
53    						      </#list> 
54 
55          		        </ul> 
56 
57            		    </div> 
58 
59            		  </div> 
60 
61            		</#if> 
62								 
63            		</li> 
64 
65						  <#elseif secondLevelPage.isChildSelected() && !secondLevelPage.getChildren().isEmpty()> 
66 
67						    <#-- 3rd Level --> 
68  							<#assign thirdLevelPages = secondLevelPage.getChildren()> 
69 
70								<#list thirdLevelPages as thirdLevelPage> 
71 
72  							  <#if thirdLevelPage.isSelected()> 
73 
74            	      <li class="active"> 
75                			<a href="${thirdLevelPage.getRegularURL()}">  
76                				<span>${thirdLevelPage.getName()}</span> 
77                			</a> 
78         
79                		<#if !thirdLevelPage.getChildren().isEmpty()> 
80 
81                		  <div class="submenu-wrap"> 
82 
83              		      <div class="section-menu menu left"> 
84 
85              		        <ul> 
86 
87              		        <#-- 4th Level --> 
88          								<#assign fourthLevelPages = $thirdLevelPage.getChildren()> 
89 
90													<#list fourthLevelPages as fourthLevelPage> 
91 
92                        		<li class=""> 
93              		            <a title="${fourthLevelPage.getName()}" href="${fourthLevelPage.getRegularURL()}"> 
94              		              <span class="left">${fourthLevelPage.getName()}</span> 
95              		            </a> 
96              		          </li> 
97 
98        						      </#list> 
99 
100              		        </ul> 
101 
102                		    </div> 
103 
104                		  </div> 
105 
106                		</#if> 
107 
108                		</li> 
109 
110    						  <#else> 
111 
112    						    <li class=""> 
113    						      <a href="${thirdLevelPage.getRegularURL()}">  
114                				<span>${thirdLevelPage.getName()}</span> 
115                			</a> 
116                		</li>	 
117 
118    						  </#if> 
119 
120  							</#list> 
121 
122  						<#else> 
123 
124  						  <li class=""> 
125						      <a href="${secondLevelPage.getRegularURL()}">  
126            				<span>${secondLevelPage.getName()}</span> 
127            			</a> 
128            		</li> 
129 
130						  </#if> 
131						  		 
132						</#list> 
133						 
134      		</#if> 
135 
136      	</#list> 
137 
138      	</ul> 
139 
140  		</div> 
141 
142  	</div> 
143 
144  </div> 
145	 
146</#if> 
 • L'ESPAI

  CosmoCaixa ocupa les instal·lacions del que havia estat el primer Museu de la Ciència interactiu d’Espanya, inaugurat el 1981. Amb més de 50.000 m² construïts i 30.000 m² dedicats a la divulgació científica, la instal·lació ocupa un espai quatre vegades superior al del primer Museu de la Ciència. 

  L’espai renovat inclou nou plantes, sis de les quals són subterrànies, amb llum natural, i una gran plaça pública amb vista a la ciutat.

 • UNA MICA D’HISTÒRIA

  L’any 1904, seguint l’estil modernista de l’època, l’arquitecte Josep Domènech i Estapà va construir l’edifici que va allotjar l’asil Empar de Santa Llúcia durant 75 anys.

  Una vegada desallotjat, l’any 1979 la Fundació ”la Caixa” va encarregar als arquitectes Jordi Garcés i Enric Sòria una remodelació i ampliació de l’edifici per hostatjar el Museu de la Ciència, que d’aquesta manera va esdevenir el primer museu interactiu de temàtica científica d’Espanya.

  Finalment, el 25 de setembre de 2004, després d’una segona reforma a càrrec dels arquitectes Robert i Esteve Terradas, el centre CosmoCaixa obria les portes convertint-se en un dels museus de la ciència més moderns del món.

  És destacable que durant el procés de remodelació es van conservar i restaurar els murs de l’antiga nau modernista d’obra vista, de manera que es van ampliar de manera considerable les antigues instal·lacions, amb un nou protagonisme del vidre i l’acer.

Una mirada a la Fundació ”la Caixa”

divendres, 5 jul. 2019

No és màgia, és biologia sintètica

Per al comú dels mortals, la biologia sintètica equival poc menys que a parlar de màgia. El B·Debate Synthetic biology de CosmoCaixa ens ha permès saber-ne més d’una disciplina que podria canviar ben bé les nostres vides.

caixaforum cosmocaixa fachada

caixaforum cosmocaixa plaza

caixaforum cosmocaixa interior

caixaforum cosmocaixa