Suport a la Unitat de VIH-Sida de l’Hospital Clínic

 • LÍDERS DEL PROJECTE

  Josep Mallolas i José Alcamí

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Hospital Clínic, Barcelona, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  El VIH, que continua sent un dels problemes més grans per a la salut pública mundial, s’ha cobrat ja gairebé 33 milions de vides. No obstant això, i gràcies a l’accés creixent a la prevenció, el diagnòstic, el tractament i l’atenció eficaços del VIH, incloent-hi les infeccions oportunistes, la infecció pel VIH s’ha convertit en un problema de salut crònic suportable que permet a les persones que viuen amb el virus portar una vida llarga i saludable.

  Es calcula que 38 milions de persones en el món conviuen amb el VIH. El 68 % dels adults i el 53 % dels infants amb VIH es troben en tractament antiretrovíric (TAR) de per vida.

  La Unitat de VIH-Sida de l’Hospital Clínic de Barcelona representa la cohort més gran de pacients amb infecció VIH en seguiment dels hospitals europeus, i està dotada d’un laboratori que aborda aspectes de recerca tant bàsica com translacional, així com assaigs clínics. Aquesta unitat fa unes 19.500 visites a l’any a més de 6.000 persones infectades amb VIH, de les quals més de 200 mai no han rebut tractament antiretroviral.

  L’ajuda de la Fundació ”la Caixa” es dedica a donar suport a les diferents línies de recerca de la unitat, des de fa anys centrada en l’estudi de comorbiditats en la infecció pel VIH per poder estudiar la relació entre el càncer i els processos metabòlics i de senescència provocats per la infecció per VIH. Pel que fa a nous tractaments, la unitat aborda les estratègies de simplificació i el tractament amb immunomoduladors per disminuir els reservoris virals. Així mateix, posa en marxa nous estudis d’immunopatogènia, reservoris virals i cura funcional, així com el desenvolupament de noves vacunes preventives.

 • DURADA DEL PROJECTE

  2020-2021

 • SUBVENCIÓ

  400.000 €