L'oportunitat que busques

 • FASES I CRITERIS
  D’AVALUACIÓ

  El procés de selecció consta de 3 fases consecutives:

   

  FASE 1 - ELEGIBILITAT:

  Es revisa que les candidatures compleixin tots els requisits d'elegibilitat descrits a les bases del programa.

   

  FASE 2 - PRESELECCIÓ:

  Les candidatures s’avaluen de forma remota, per almenys dos avaluadors amb experiència rellevant en el mateix àmbit disciplinari. Els criteris que regeixen l'avaluació en aquesta fase són:

  1. Expedient acadèmic i currículum (ponderació 50 %): es valora l’expedient acadèmic i/o el currículum professional en relació amb l’etapa de la carrera del candidat.

  2. Motivació i memòria (ponderació 30 %): es valora l’originalitat, la innovació i el possible impacte de la memòria proposada, a més de l’elecció del programa i el centre de destinació.

  3. Cartes de recomanació (ponderació 20 %): les cartes de recomanació que donen suport a la candidatura es valoren tenint en compte l’especificitat del contingut respecte del candidat, així com el perfil de les persones que les signen.

   

  FASE 3 - ENTREVISTES DE SELECCIÓ:

  Els candidats preseleccionats són convocats a una entrevista individual davant d’un comitè multidisciplinari, que els avalua segons els criteris que apareixen a continuació:

  1. Potencial del candidat (ponderació 40 %): els experts presten atenció a les softs skills del candidat, com ara la claredat, la consistència del discurs i l’articulació d’idees, l’habilitat de presentar raonaments complexos, el treball en equip, la capacitat de raonament independent, l’originalitat, l’emprenedoria i el lideratge.

  2. Motivació i impacte (ponderació 30 %): es valoren la innovació, la viabilitat i l’impacte del projecte presentat per al candidat i per a la societat en general.

  3. Trajectòria acadèmica i professional (ponderació 30 %): els experts valoren la coherència de la formació acadèmica i del currículum del candidat en el camp escollit per realitzar els estudis.

 • UNEIX-T'HI

  El programa de Beques compta anualment amb la col·laboració d'un gran nombre d'experts, de diferents disciplines, que han participat en l'avaluació de les candidatures. El rigor i transparència en els processos de selecció són claus per garantir l'excel·lència dels programes de beques convocats. Per això, és fonamental disposar d'una base de dades d'experts dinàmica i permanentment actualitzada amb nous perfils, tant de l'acadèmia com de la indústria.

  Si t’interessa formar part de la nostra base de dades i col·laborar en l’avaluació de futures convocatòries de beques, pots posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a fellowships.evaluators@fundaciolacaixa.org juntament amb el teu CV en format .pdf o l’enllaç a la pàgina web on es visualitza.