Un futur millor està a tan sols un descobriment

 • DOTACIONS ECONÒMIQUES

  La dotació econòmica màxima de la beca és d’un total de 305.100 €, en 3 pagaments anuals màxims de 97.500 € segons el següent desglossament:

  • Costos salarials: 59.000 € per any que la institució d’acollida dedicarà a la contractació del becari d’acord amb la legislació laboral vigent a Espanya o Portugal. El salari mínim anual que la institució d’acollida ha d’oferir al becari és de 44.300 €.

  • Costos de recerca: 38.500 € per any per a despeses directament relacionades amb el desenvolupament del projecte incloent fungible, equipament, contractació de personal, inscripció a conferències o cursos, estades de recerca, costos de propietat intel·lectual i d’altres.

  • Ajuda familiar anual: 1.200 € (bruts) anuals per cada fill dependent.

  • Ajuda a la mobilitat: 5.400 € a l’inici de la beca per als becaris que requereixin traslladar-se per incorporar-se a la institució d’acollida (aquells que necessitin un trasllat de més de 50 km de distància).

 • PROGRAMA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  El programa de beques postdoctorals Junior Leader inclou un programa de formació interdisciplinari orientat a potenciar la innovació i el lideratge. Aquest programa ha estat dissenyat específicament per als nostres becaris per companyies internacionals líders en el sector.

  S’organitzaran 3 sessions: al començament de la beca, durant el segon any i durant el tercer any. Cada sessió durarà entre 2 i 5 dies i la Fundació ”la Caixa” cobrirà els costos d’aquestes sessions, incloent les despeses de viatge i d'allotjament.

 • ESTADES DE RECERCA

  Amb l’objectiu de complementar la seva carrera investigadora, els becaris hauran de dur a terme una estada internacional o intersectorial de 3 a 6 mesos de durada, en una institució escollida lliurement per ells mateixos, per tal d’ajudar a augmentar les seves competències transversals.

 • MENTORING

  Cada becari pot optar a l’assignació d’un mentor de l’Associació de Becaris de la Fundació ”la Caixa”, en funció de la seva disciplina acadèmica o del seu interès de recerca.

 • ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

  Els becaris del programa de beques de postdoctorat Junior Leader podran participar en les diferents iniciatives que la Fundació ”la Caixa” posa en marxa amb l’objectiu de difondre la ciència a tota la societat. Per obtenir més informació sobre aquestes iniciatives visiteu la nostra pàgina Cultura i ciència.

 • ACTIVITATS
  DE SOCIALITZACIÓ

  Els becaris del programa de postdoctorat Junior Leader formaran part del col·lectiu de becaris de la Fundació ”la Caixa”, una xarxa de talent acadèmic i professional reconeguda a tot el món.

  Els becaris podran participar en les activitats que s’organitzen per afavorir les trobades i fomentar l’intercanvi entre els membres d’aquest col·lectiu. Aquestes trobades són la millor oportunitat per establir contactes i crear nous vincles amb persones que s’han format en tota mena de disciplines en les millors universitats i centres d’investigació del món gràcies a una beca de la Fundació ”la Caixa”.