Un futur millor està a tan sols un descobriment

 • FASES I CRITERIS
  D’AVALUACIÓ

  El procés de selecció consta de tres fases consecutives:

   

  FASE 1 – ELEGIBILITAT:

  Totes les candidatures són revisades conforme compleixen tots els requisits d'elegibilitat descrits a les bases del programa.

   

  FASE 2 – PRESELECCIÓ:

  1. Excel·lència del currículum (ponderació 50%): es valora el currículum professional en relació amb l’etapa de la carrera del candidat. Es valorarà la rellevància i contribució de la persona candidata en els articles publicats en revistes científiques (citacions, índexs d’impacte...), els llibres o capítols de llibres científics i tècnics, els treballs presentats en congressos, les patents concedides o llicenciades, i, en general, qualsevol altra aportació que permeti valorar els diferents aspectes de la investigació.

  2. Motivació i declaració d'objectius (ponderació 35%): es valora l’originalitat, la innovació i el possible impacte del projecte proposat, a més de la idoneïtat de l'elecció del centre d'investigació de destinació i / o la línia d'investigació.

  3. Cartes de recomanació (ponderació 15%): les cartes de recomanació que donin suport a la candidatura es valoraran tenint en compte l’especificitat del contingut pel que fa al candidat, així com el perfil de les persones que les signen.

   

  FASE 3 - ENTREVISTES DE SELECCIÓ:

  1. Trajectòria acadèmica i professional (ponderació 50%): s’avaluaran les aportacions realitzades en el camp escollit per dur a terme el projecte de recerca presentat, així com la coherència de la formació acadèmica i del currículum del candidat.

  2. Potencial del candidat (ponderació 30%): s’avaluarà el potencial del candidat, parant una atenció especial en les habilitats transversals del candidat, com la claredat, la consistència del discurs i l’articulació d’idees, l’habilitat a presentar raonaments complexos, el treball en equip, la capacitat de raonament independent, l’originalitat, l’emprenedoria i el lideratge.

  3. Motivació i impacte de la proposta (ponderació 20%): s’avaluarà la novetat conceptual i metodològica de la proposta presentada, com també el seu impacte, entès en el sentit més ampli: capacitat del projecte presentat per contribuir a la transformació i millora en àmbits com ara l’economia i la creació de riquesa, la societat, la cultura, la ciència, la qualitat de vida dels ciutadans, el medi ambient o les polítiques públiques.

 • UNEIX-T'HI

  El programa de Beques compta anualment amb la col·laboració d'un gran nombre d'experts, de diferents disciplines, que participen en l'avaluació de les candidatures. La rigurositat i transparència en els processos de selecció són claus per garantir l'excel·lència dels programes de beques convocats. Per això, és fonamental disposar d'una base de dades d'experts dinàmica i permanentment actualitzada amb nous perfils, tant de l'acadèmia com de la indústria.

  Si estàs interessat en formar part de la nostra base de dades i col·laborar en l’avaluació de futures convocatòries de beques, contacta amb nosaltres enviant un correu electrònic a fellowships.evaluators@fundaciolacaixa.org juntament amb el teu CV en format .pdf o l’enllaç a la pàgina web on es visualitzi.

 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 847648.