Beques postdoctorals Fundació ”la Caixa” - MIT Aging Brain Initiative

Descripció del programa

Tots volem poder fer alguna cosa per canviar el curs de les malalties que actualment no tenen cura i compten amb unes opcions de tractament limitades, però les oportunitats potencialment transformadores per fer-ho són escasses. Els recents avenços tecnològics i l’enfocament innovador de la recerca que es fa al MIT generen noves formes de combatre trastorns neurodegeneratius com ara la malaltia de l’Alzheimer i ofereixen noves estratègies per promoure l’envelliment cerebral saludable.

El MIT i la Fundació ”la Caixa” s’uneixen amb l’objectiu d’avançar en aquesta tasca per ajudar milions de persones a tot el món. Amb les beques postdoctorals de la Fundació ”la Caixa”, que donen suport a la recerca, l’educació i les tecnologies innovadores que es desenvolupen a l’Aging Brain Initiative (ABI) del MIT, podem contribuir a transformar radicalment el tractament de les malalties neurodegeneratives i millorar la qualitat de vida dels afectats.

La Fundació ”la Caixa” ofereix als investigadors doctorats més brillants tres beques postdoctorals de fins a tres anys de durada en els laboratoris de l’Aging Brain Initiative del MIT. Es donarà preferència als doctors d’institucions d’Espanya o Portugal** que tinguin un sòlid historial d’excel·lència acadèmica, una recerca doctoral excepcional, productivitat científica demostrada i un potencial evident en la seva carrera investigadora.

** Excepcionalment es consideraran doctors d’altres institucions europees.

 • L’ABI comprèn els membres de la facultat del MIT que representen l’experiència, el coneixement i els recursos tècnics de tota la universitat per resoldre els misteris de l’envelliment del cervell. Inclou la neurociència, la biologia fonamental, la genètica, la recerca mèdica, l’enginyeria, la informàtica, l’economia, la química, la planificació urbana i la intel·ligència artificial per permetre un enfocament integral. El seu objectiu és desenvolupar una recerca fonamental que aporti noves eines per encarar els desafiaments de l’envelliment cerebral i crear un futur millor per a milions de famílies de les generacions que vindran.

  Més informació a la pàgina web de l’Aging Brain Initiative.

 • El suport als becaris postdoctorals és una de les necessitats més destacades del MIT i per a l’èxit continu de l’Aging Brain Initiative. Sens dubte, els becaris postdoctorals són la força de treball d’un laboratori i el suport a aquestes posicions és particularment crític amb el pas dels anys, quan els investigadors són els que tenen més experiència però el finançament és més difícil d’obtenir.

  El suport a la recerca postdoctoral internacional i a les minories infrarepresentades cada cop és més escàs perquè cada any hi ha menys beques disponibles.

 • Les beques postdoctorals Fundació ”la Caixa” - MIT Aging Brain Initiative cobreixen:

  - Salari brut (65.000 dòlars americans a l’any).

  - Assegurança de salut i altres prestacions .

  - Dotació per a la recerca.

  Els becaris comptaran amb l’espai, els recursos i el suport necessaris per executar els seus propis programes i gestionar una agenda de recerca independent dins de l’Aging Brain Initiative. Els becaris també tindran accés a programes de tutoria i de desenvolupament professional organitzats pel Picower Institute for Learning and Memory, que els ajudaran a impulsar les seves carreres com a científics independents.

 • Els candidats han de presentar:

  - El suport i la nominació d’un mentor del MIT-ABI.

  - Una proposta de recerca de dues o tres pàgines. Es farà arribar a la Coordinadora del Programa del Picower Institute, la Sra. Abby Reynolds (areynol2@mit.edu), i serà revisada per un membre de la facultat del MIT i pel Dr. E. Niederst, Director Estratègic de l’Aging Brain Initiative del MIT. La proposta ha de ser d’una qualitat excel·lent i ha d’incloure una breu justificació, un projecte de recerca i els mètodes de recerca que s’empraran durant el període de tres anys.

  - NIH biosketch (Instituts Nacionals de Salut dels EUA) o curriculum vitae equivalent que detalli les principals fites de recerca a nivell individual.

 • - Poden sol·licitar la beca investigadors de qualsevol nacionalitat.

  - Es donarà preferència als millors candidats que s’hagin doctorat en un centre de recerca o una universitat d’Espanya o Portugal, en les disciplines de ciències de la vida, bioenginyeria, química, física o informàtica. Excepcionalment, s’avaluaran candidatures de doctors d’altres institucions europees.

  - Els candidats han de començar el postdoctorat dins dels 5 anys posteriors a l'obtenció del títol de doctor.

 • Després de la revisió de la proposta per part de la facultat i del director estratègic, l’obtenció de la beca dependrà d’un procés de revisió final per part del Director de l’ABI i de la seva aprovació. El director controlarà que només s’aprovin les propostes que demostrin una qualitat excepcional.

  El període de presentació de sol·licituds començarà amb l’inici del programa i finalitzarà al cap de tres mesos. Si no es reben sol·licituds amb una qualitat suficient, s’acceptaran més sol·licituds fins que es concedeixin les tres beques. El becari presentarà informes de seguiment anuals al Director Estratègic de l’ABI i a la Fundació ”la Caixa”. Es demanarà als becaris que participin en activitats del departament, del laboratori i del centre, entre les quals reunions de laboratori, tutories individuals i seminaris, i se’ls convidarà a participar en les activitats de tutoria professional i en la programació acadèmica de l’institut.

 • - Els candidats han de contactar amb un Investigador Principal (I. P.) de l’Aging Brain Initiative del MIT (membre principal o col·laborador) amb qui vulguin fer la recerca científica. La candidatura ha d’incloure una descripció del seu interès en les tasques de laboratori i indicar per què la seva experiència pot ser útil; també cal un curriculum vitae formal que detalli la seva experiència investigadora i els resultats.

  - El potencial I. P. revisarà les candidatures i es contactaran els candidats que comptin amb unes qualificacions excepcionals per revisar la seva candidatura més a fons. Els millors poden ser convidats a presentar la seva feina al MIT i pot ser que s’entrevistin en persona amb personal del laboratori. Se’n demanaran referències.

  - Quan el candidat hagi identificat l’I. P. adequat i aquest hagi confirmat el seu interès, treballaran de manera conjunta per preparar i presentar els documents requerits pel programa per al procés de selecció.

  - Para obtenir-ne més informació, consulteu la pàgina web: https://picower.mit.edu/about/aging-brain-initiative.

 • CONVOCATÒRIA TANCADA

  - Obertura de la convocatòria: març de 2020.

  - Tancament de la convocatòria: s’accepten sol·licituds fins a l'1 de març de 2021.
  Arran de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, s’ha ampliat el termini de presentació de projectes d’aquesta convocatòria fins a l'1 de març de 2021.
  Si les sol·licituds rebudes no presenten una qualitat suficient, s’acceptaran més sol·licituds, fins que es concedeixin totes les beques.

  - Comunicació dels resultats: a mesura que es concedeixin les beques.

  - Inici de la beca: a partir de la tardor de 2020.

  Els becaris han de completar un informe sobre les activitats que realitzen i sobre els seus progressos, cada any i en el moment que s’acabi la beca.