• DOTACIONS ECONÒMIQUES

  • Matrícula a la universitat pública o al centre públic d’ensenyament superior en què hagi estat admès el becari (únicament en el cas que aquest concepte no estigui cobert per la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o el Govern Basc).

  • Beca salari de 600 € mensuals a percebre durant els 10 mesos del curs acadèmic.

  • Dotació única inicial de 600 € per a despeses d’adquisició d’equipament informàtic i material.

 • ESTADA INTERNACIONAL

  La beca inclou una ajuda addicional per dur a terme una estada internacional durant la qual el becari percebrà les dotacions següents:

  • Dotació mensual de 400 € addicionals.

  • Dotació única de 400 € per a despeses de desplaçament i instal·lació.

 • CURS D'IDIOMES

  La beca inclou un curs d’anglès durant tots els anys de la titulació i un examen d’acreditació oficial.

 • PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT I FORMACIÓ

  La beca inclou un programa d’acompanyament i formació en habilitats transversals, amb l’objectiu de proveir els becaris de les eines necessàries per assolir uns resultats acadèmics d’excel·lència.

 • ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

  Els estudiants formaran part del col·lectiu de becaris de la Fundació ”la Caixa”, una xarxa de talent acadèmic i professional reconeguda a tot el món.

  Els becaris podran participar en les activitats que s’organitzen per afavorir les trobades i fomentar l’intercanvi entre els membres d’aquest col·lectiu. Aquestes trobades són la millor oportunitat per establir contactes i crear nous vincles amb persones que s’han format en tota mena de disciplines en les millors universitats i centres d’investigació del món gràcies a una beca de la Fundació ”la Caixa”.