• FASES I CRITERIS D’AVALUACIÓ

  FASE 1 - PRESELECCIÓ:

  Els candidats es distribueixen per àrees de coneixement en funció de la disciplina dels estudis per cursar que s’hagi indicat a la sol·licitud. Es preseleccionen els candidats amb millor nota d’expedient de Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior de cada àrea de coneixement. 

  FASE 2 - ENTREVISTES DE SELECCIÓ:

  Els candidats preseleccionats es convoquen a una entrevista personal davant d’un comitè d’avaluació extern, que, d’acord amb el seu criteri, tria els candidats que acreditin més mèrits i capacitats tenint en compte els següents aspectes:

  1. Potencial, capacitat i motivació del candidat.

  2. Impacte transformador de la beca.

  3. Currículum i cartes de referència.