L'oportunitat que busques

 • DOTACIONS ECONÒMIQUES

  La dotació econòmica total màxima és de 122.592 €, segons el desglossament següent:

  • 34.800 € a l’any que el centre de destí dedicarà a contractar el becari segons la legislació vigent a Espanya i Portugal.

  • 3.564 € l’any com a dotació addicional per a despeses de recerca, tals com conferències, cursos, estades, consumibles, equipaments, costos de propietat intel·lectual, costos de matricula al doctorat, etc.

  • 7.500 € com a premi si el becari dipositi la tesi durant els 6 mesos posteriors a la finalització del tercer any de beca.

 • PLA DE SEGUIMENT

  Els becaris de doctorat INPhINIT tindran un director de tesi designat pel centre de destí, que els acompanyarà en el desenvolupament de la seva tesi doctoral. Els becaris entregaran informes de seguiment anuals, en què detallaran els assoliments principals i les futures metes d’acord amb un pla de desenvolupament professional, a més d’informació sobre les qüestions ètiques que puguin sorgir al llarg del desenvolupament de la tesi.

 • PROGRAMA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  A més de les activitats de formació interdisciplinària que ofereix el centre de destí, la beca compta amb un programa de formació complementària integral que inclou els següents blocs:

  • Formació en soft skills y al voltant del propòsit de la recerca. Sessions sobre comunicació científica, redacció i presentació de treballs científics, visió general del sistema de recerca, pensament crític i flexibilitat cognitiva, etc.

  • L’estudiant de doctorat, el seu benestar i eficàcia. Sessions sobre benestar, salut mental, autoconsciència, autoconfiança, desenvolupament personal, presa de decisions, productivitat i gestió del tiemps, intserdisciplinarietat, ciència oberta, etc.

  • Preparació per al futur. Sessions sobre desenvolupament de carrera, trajectòries professionals dins i fora del món acadèmic, oportunitats de finançament, lideratge i treball en equip, etc.

 • ESTADES

  Tant els centres de destí com la Fundació ”la Caixa” ofereixen estades nacionals i internacionals en l’àmbit acadèmic i industrial per millorar les futures oportunitats professionals dels becaris de doctorat INPhINIT.

 • MENTORING

  Cada becari pot optar a l'assignació de figures d'acompanyament durant el període de la beca:

  • En una primera fase, per a facilitar-li suport en els aspectes pràctics relacionats amb l'arribada al seu centre de destinació.

  • En una fase més avançada, per proporcionar-li orientació en la seva carrera professional.

 • ACTIVITATS DE DIFUSIÓ

  Els becaris tindran l’oportunitat de participar en activitats organitzades per la Fundació ”la Caixa” que tenen com a objectius donar a conèixer els seus projectes de tesi i els resultats de la seva recerca al públic general.

 • ACTIVITATS
  DE SOCIALITZACIÓ

  Els beneficiaris d’aquestes ajudes formaran part del col·lectiu de becaris de la Fundació ”la Caixa”, una xarxa de talent acadèmic i professional reconeguda a tot el món.

  Els becaris podran participar en les activitats que s’organitzen per afavorir les trobades i fomentar l’intercanvi entre els membres d’aquest col·lectiu. Aquestes trobades són la millor oportunitat per establir contactes i crear nous vincles amb persones que s’han format en tota mena de disciplines en les millors universitats i centres d’investigació del món gràcies a una beca de la Fundació ”la Caixa”.