Línia d’actuació

Mostrar texto Ocultar texto

Ampliem el programa a nous territoris


Després d’una llarga trajectòria des de l’any 2008, la Fundació ”la Caixa” amplia la cobertura geogràfica del Programa per a l’atenció integral a persones amb malalties avançades.

Aquesta convocatòria té com a finalitat seleccionar els nous equips d’atenció psicosocial que assistiran persones amb malalties avançades i els seus familiars. Han de ser entitats de l’àmbit sanitari i sociosanitari, i la seva missió serà donar atenció psicològica, social i espiritual càlida, sensible i humana, facilitant una atenció integral.

 • TERRITORI

  Territori de la convocatòria: Osca i Terol; Albacete, Ciudad Real, Conca i Guadalajara; Lugo i Ourense; Jaén i Ciutat Autònoma de Melilla

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  Del dilluns 16 de maig al dilluns 27 de juny de 2022, a les 23.59 h (inclosos).

 • ENTITATS ELEGIBLES

  Només s’acceptaran candidatures que tinguin experiència en l’àmbit sanitari i sociosanitari.

Criteris de valoració

Mostrar texto Ocultar texto
 • CRITERIS DE VALORACIÓ

  La valoració es farà a partir de criteris objectius, amb una puntuació màxima de 100 punts, dels quals el 20 % correspon a la valoració de l’entitat, el 20 %, a la valoració de l’equip d’atenció psicosocial, i el 60 %, a la valoració de la proposta d’intervenció en el marc del programa.

  A l’apartat 6 de les bases de la convocatòria es pot consultar el detall de tots els aspectes que es valoraran de forma preferent o favorable.

Registre i acreditació

Mostrar texto Ocultar texto
 • REGISTRE I ACREDITACIÓ

  El procés d’acreditació d’entitats, de presentació dels projectes i de presentació de la documentació complementària es farà a través de l’aplicació web habilitada amb aquesta finalitat per la Fundació ”la Caixa”.

  S’hi pot accedir a través del web de la Fundació ”la Caixa” www.convocatoriaslacaixa.org, a l’apartat «Convocatòries».

  Per presentar un projecte a les diferents convocatòries de la Fundació ”la Caixa”, és necessari que l’entitat sol·licitant disposi de la documentació obligatòria requerida a l’apartat 7 de les bases de la convocatòria.


  Documentació per a l’acreditació de l’entitat:

  • Targeta del CIF de l’entitat

  • Inscripció de l’entitat en el registre corresponent. En cas que es presenti una delegació, cal la inscripció de l’entitat i la de la delegació en el registre corresponent.

  • Estatuts de l’entitat.

  • Document d’acreditació de la persona que representa l’entitat en la gestió de projectes (model disponible a l’aplicació).

  • NIF de la persona que representa l’entitat en la gestió de projectes.

  En cas que l’entitat ja estigui acreditada, cal verificar que aquesta documentació és vigent en el moment de presentar el projecte.

Presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

La presentació dels projectes es fa mitjançant l’aplicació web de sol·licituds, amb l’usuari i la contrasenya obtinguts a l’acreditació. S’han d’emplenar tots els camps d’informació de les diferents pestanyes de l’aplicació web i adjuntar-hi la documentació complementària.


IMPORTANT
Tota la documentació s’ha de lliurar en format electrònic.
No s’acceptarà en cap cas documentació física.