Exchange Forum és un espai de diàleg per posar en contacte la comunitat de persones interessades en l'art com element de transformació social.


De la mà d'artistes, creadors, gestors culturals i educadors socials, els dies 19 i 20 de juliol de 2021 vam compartir experiències i vam dialogar al voltant de l'acció artística com a generadora de canvi social.